Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. Kart som viser drift fra to gytefelt i Nordland. Linjene viser sannsynlighetsfordeling over hvor egg sluppet ut på punktet markert med en stjerne vil havne. Grå tynne linjer dekker området som består av 100% av fordelingen av egg etter en periode på 30 dager med drift. Røde linjer tilsvarer 75 % av fordelingen. Svarte linjer er 50% fordelingen, mens blå linjer er området som inneholder 25 % av fordelingen. Kartet til venstre viser et gytefelt der egg og larver holdes inne i fjorden og i liten grad driver bort fra gytefeltet. Kartet til høyre viser et gytefelt der egg og larver spres i et større område. Ofte vil også retningen eggene driver fra disse gytefeltene i mye større grad være påvirket av varierende forhold i vær og vind.
Figur file_html_6e79c70400289b93.jpg