Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3. Antall tillatelser for oppdrett av torsk (øverst), salg av yngel av torsk og rensefisk (nede til venstre) og salg av oppdrettet torsk fra klekkeri og villfanget (nede til høyre). Kilde: Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_39d8831ea4a30620.jpg