Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 25. Berggylthabitat, gytefelt torsk og kamskjellhabitat i Froan.
Figur file_html_f1718e2ff55172a.png