Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Korrelasjoner mellom estimert fangstrate av berggylt (antall) og bølgeeksponering (øvre diagram) og fangstdyp (nedre diagram). Basert på disse kurvene har vi klassifisert optimalt, medium og sub-optimalt habitat.
Figur 22.PNG