Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Kartdata samlet inn under folkemøtene i januar 2020. Blå ringer; konkrete redskapstap, røde ringer; annet marint søppel, blå polygoner; områder med forventet mye redskapstap.
Figur file_html_745d9fff27756d68.png