Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3.3.2. Dvergulke (Taurulus bubalis) er tallrike i ytre Oslofjord og en viktig art i dietten til skarv ved Koster (jfr. Lunneryd og Alexandersson 2005). Foto: E. Moland/ Havforskningsinstituttet. 
Ulker.JPG