Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1.2 Fiskesamfunnet i ytre Oslofjord sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i Tvedestrand (modifisert fra Synnes 2020). Tetthet (i %) av fiskearter samplet med ruser og fisketeiner (i mai 2017, 2018 og 2019) i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker og tilstøtende områder, karakterisert i henhold til tre trofiske nivåer: «høyt» (= fiskespisende toppredatorer, oransje); «middels» (= beitere på større evertebrater, grønn); og «lav» (= beitere på mindre evertebrater, blå).
Figur 2.1.2.jpg