Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.3.4. Næringssaltkonsentrasjon (µmol/l) ved stasjonen «Vestfjorden», Fosfat (venstre) og Nitrat+Nitritt (høyre) i overflatelaget i perioden 2007-2019.
Fig 24_3.3.4.jpg