Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.3.2 Nitrat+Nitritt konsentrasjon (µmol/l) ved stasjonene Torbjørnskjær (venstre) og Missingen (Høyre) i overflatevannet (0-10 m) i perioden 1995-2019. Prikket linje gir trendlinje over perioden.
Fig 22_3.3.2.jpg