Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3 – Antall sluttsedler med fangst av breiflabb, med ulike prosentandeler av breiflabb (i vekt), fra fartøy < 15 m største lengde som fisket med garn, langs hele norskekysten i 2018.
Figur file_html_fae6e60562414dd1.png