Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.7 - Lengdefordelinger for torsk fra statistikkområde 05, 4. kvartal; prosentvis fordeling for landet (blå) og utkastet torsk (rød). Målingene er utført og rapportert fra garnfangster fra KRF-fartøy. n representerer antall individmålinger i hver gruppe.
Figur file_html_cbaa8f1fa52d000a.png