Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.9 - Lengdefordelinger for torsk fra statistikkområde 00, 2. kvartal; prosentvis fordeling for landet (blå) og utkastet torsk (rød). Målingene er utført og rapportert fra garnfangster fra KRF-fartøy. n representerer antall individmålinger i hver gruppe.
Figur file_html_754aa6c1e0abde9f.png