Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17. Størrelsesfordeling av Stillehavsøsters i Indre Oslofjord (Viken og Oslo) for skjell samplet i 2017 og 2018.
Figur file_html_bb687ac69b0955c0.png