Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Størrelsesfordeling på stillehavøsters i Viken samlet i 2017. Øverst: Lengde og bredde for enkeltskjell med konturmarkering av grupperinger. Nederst: frekvensfordeling for antallet i hver strørrelsesklasse (ikke årsklasser).
Figur file_html_ba26203bec751103.png