Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24a. Registrerte funn av stillehavsøsters og flatøsters i vestre del av Telemark og Vestfold pr januar 2020. Telemark. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_b0b0c4e84648abf4.jpg