Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Forekomst av stillehavsøsters ved feltarbeid i 2018 i Viken og Oslo. Blå prikker, ikke funn av stillehavsøsters, røde prikker: funn av stillehavsøsters
Figur file_html_a27ee39577714b2e.png