Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23a. Registrerte funn for stillehavsøsters og flatøsters pr januar 2020. Vestre del av Agder. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_9e812e36174fd61.jpg