Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Registrerte funn av stillehavsøsters og flatøsters pr januar 2020 i Rogaland. Kilde: HI/Artsdatabanken.
Figur file_html_85f783c7d79ae9b3.jpg