Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11: Størrelsesfordeling av Stillehavsøsters i Agder. Øverst: Lengde og bredde for enkeltskjell med konturmarkering av grupperinger. Nederst: frekvensfordeling for antallet i hver strørrelsesklasse (ikke årsklasser).
Figur file_html_80fb090e18245f78.png