Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 25a. Registrerte funn av stillehavsøsters og flatøsters pr januar 2020. nordlige del av Viken og i Oslo. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_8060a31f4cea9487.jpg