Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14.Størrelsesfordeling av Stillehavsøsters i Vestfold og Telemark. Øverst: Lengde og bredde for enkeltskjell med konturmarkering av grupperinger. Nederst: frekvensfordeling for antallet i hver strørrelsesklasse (ikke årsklasser).
Figur file_html_7207e34359ef937d.png