Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Forholdstallet mellom levende og døde på enkeltstasjoner i 2017, (punkter), og middelverdien for dette forholdet (blå triangler) fordelt på fylker.
Figur file_html_69fc185dc44cfd6b.png