Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23b. Registrerte funn for stillehavsøsters og flatøsters pr januar 2020. Østre del av Agder. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_52e7abe1869c30f5.jpg