Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 25b. Registrerte funn av stillehavsøsters og flatøsters pr januar, 2020, sørlige del av Viken. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_3dc45eb9f9480803.jpg