Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24b. Registrerte funn av stillehavsøsters og flatøsters pr januar 2020 i østre deler av Vestfold og Telemark. Kilde: HI / Artsdatabanken.
Figur file_html_30f67c2343b444fc.jpg