Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3 Utvikling i andel av lakseelvene i ulike produksjonsområder som er vurdert med hensyn på andel rømt oppdrettslaks i perioden 2014-2019. Den blå delen av søylene viser andelen vassdrag som er med i overvåkningsprogrammet.
Figur file_html_77343d87079e19b5.png