Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Rapportert antall rømt oppdrettslaks i perioden 1998-2019. Tallene for 2018 og 2019 er foreløpige per mai 2020. Data hentet fra www.fiskeridir.no.
Figur file_html_3daacc27c455a63d.gif