Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.1 Fordeling av rømmingshendelser i 2019 på ulike størrelseskategorier av den rømte fisken. Data fra www.fiskeridir.no.
Figur file_html_325add729d1fd83.png