Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Verdisatte gytefelt Troms. Gytefelt med kategori A er røde (nasjonalt viktig), B er gule (regionalt viktig), og de andre er grønne (lokalt viktig).
Figur tmpD7Jn_3_html_fb1451bdd67cb31c.png