Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Verdisatte gytefelt i Møre og Romsdal basert på kartleggingstokt. Gytefelt med kategori A er røde (nasjonalt viktig), B er gule (regionalt viktig), og de andre er grønne (lokalt viktig).
Figur tmpD7Jn_3_html_f5bcf45ea233a7e7.png