Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Verdisatte gytefelt Nordland nord. Gytefelt med kategori A er røde (nasjonalt viktig), B er gule (regionalt viktig), og de andre er grønne (lokalt viktig).
Figur tmpD7Jn_3_html_b7908b2659d69a9.png