Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 10. Mudvær, Vega; Eksempel på fiskeområde. Røde sirkler er ruse-sett, og xxx er start -og sluttposisjon for trollgarnsettene. (Skala Max Sea; 1:25000).
Figur tmpD7Jn_3_html_b57da311904c2a09.png