Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 23. Verdisatte gytefelt Finnmark. Gytefelt med kategori A er røde (nasjonalt viktig), B er gule (regionalt viktig) og de andre er grønne (lokalt viktig).
Figur tmpD7Jn_3_html_91f43d0eb9406c34.png