Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15: Fordeling av egg i område Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. Røde prikker viser stasjoner som ble undersøkt. Sirkler er skalert i forhold til antall egg. Ulike farger på sirklene markerer ulike tokt. Sirklene er kun skalert i forhold til egg funnet på samme tokt, slik at stasjonene med flest egg hvert år vil ha like store sirkler selv om det absolutte nivået av egg er forskjellig.
Figur tmpD7Jn_3_html_7d8b7d62ad2a719b.jpg