Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Verdisatte gytefelt Nordland sør. Gytefelt med kategori A er røde (nasjonalt viktig), B er gule (regionalt viktig), og de andre er grønne (lokalt viktig).
Figur tmpD7Jn_3_html_401f01283a8a4b1f.png