Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Foreløpig beregning av bunntrålindeks (biomasse for 2år og eldre kysttorsk) basert på antakelse om den reelle fisketettheten per enhet bunntrålfangst (oransje: nord for 67 ˚ N, blå: hele området nord for 62 ˚ N). Data fra Kystressurstoktet.
Figur tmpowVf7a_html_fd7e743891934cfb.gif