Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Beregnet fangst av kysttorsk med tradisjonell metode (sort linje) og ved bruk av ECA Rød linje for median-verdi, og stiplet rød linje for 5-persentilen og 95-persentilen.
Figur tmpowVf7a_html_f0408f8a45850ba0.gif