Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Beregnet gytebiomasse (tonn) kysttorsk nord for 62˚N. Basert på antakelse om den reelle fisketettheten per enhet akustikkverdi.
Figur tmpowVf7a_html_a2e7390f3bedc729.gif