Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Vektfordeling hos rømt oppdrettsaks fanga på fella (øverst) og i haustfisket (nederst) i 2019. Size distribution of farmed escapees captured in the trap (upper) and in the autumn angling (lower) in 2019.
Figur tmpGc_1fD_html_76aa2dfb73bd4b61.png