Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt på kjønn og storleiksgrupper 2019. Cumulative upstream migration of wild salmon by sex and size-group.
Figur tmpGc_1fD_html_5008d77bbbe06ceb.png