Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16: Registrerte landinger av strandkrabbe i perioden 2011 til 2019 fordelt på Fiskeridirektoratet sine statistiske områder (kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregisteret).
Figur tmpkYndXF_html_db5c3828d5a10b50.jpg