Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9: Totalt antall registrerte taskekrabber fra garn- og rusetoktet per redskap og toktområde i perioden 2016 til 2019.
Figur tmpkYndXF_html_1fa9a86df135aa9d.jpg