Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.2. Innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfisket med beregnet 95 % konfidensintervall. Data for 103 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur tmpZeCiHV_html_bbe5ff44cd5f70c7.png