Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.2. Andel rømt oppdrettslaks observert i drivtellinger og registrert i fangst med not og/eller garn i etterkant av tellingene under på de ulike lokalitetene hvor det ble utført metodetest høsten 2016, 2017 og 2018. Den røde stiplete linjen indikerer 1:1 forholdet, og størrelsen på punktene indikere samplestørrelsen.
Figur tmpZeCiHV_html_5872ff5539cd2a.png