Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Innslag av rømt oppdrettslaks i høstfisket med beregnet 95 % konfidensintervall (inkluderer godkjente stamfiskdata). Data for 59 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur tmpZeCiHV_html_3cabbd555db6c87d.png