Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Gjennomsnittlig antall hummer landet per yrkesfisker for de ulike regionene og for hele Norge i 2017. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_e62b1c7e47285e49.png