Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Gjennomsnittlig antall teinetrekk per fritidsfisker for sesong regionalt og for hele landet (total) i 2018. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_ab215e24b1eaa553.png