Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Totalt antall teinetrekk i yrkesfisket regionalt og for hele landet (millioner) i 2018. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_aa4b67bcfd07a8b7.png