Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Gjennomsnittlig antall hummer per yrkesfisker i 2017 og 2018 i de ulike regionene. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_840e05624f0f9a60.png