Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Gjennomsnittlig antall hummer per fritidsfisker i 2017 og 2018 i de ulike regionene. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_5d405da4039e0f1e.png